Introductie-opdrachten HTML

In deze opdracht leer je de basis van HTML te gebruiken.

De opdracht

Maak dit document zo nauwkeurig mogelijk na in HTML.
Kom je er niet uit? Lees dan het hoofdstuk 2 nog eens goed door.

Titel

Zorg ervoor dat als titel "Introductie HTML" in de titelbalk van de webbrowser zichtbaar is.

Alinea's

In deze alinea staat een stukje tekst. Deze loopt .
door op de volgende regel. In de alinea's staat het verhaal dat je wilt vertellen.De webbrowser scheidt alinea's van elkaar .
door er een witregel tussen te plaatsen.

Tekst

In HTML kun je tekst natuurlijk ook opmaken. Je kunt bijvoorbeeld een woord nadruk geven door het cursief te maken of
door het vet te maken. Je kunt tekst natuurlijk ook onderstepen .

Tot slot

Zorg ervoor dat je HTML-code er netjes uitziet.Gebruik tabs, spaties en enters om een overzichtelijke structuur in je
HTML-bestand aan te brengen.

links pagina van Ritika